Day: September 5, 2018

จากดาวรุ่งสู่ดาวร่วง

จากดาวรุ่งสู่ดาวร่วง

  เชื่อว่าใครหลายคนต้องเคยเล่นเกม FM หรือ ฟุตบอลเมเนเจอร์ และคงรู้จักแข้งดาวรุ่งเก่งๆในเกมอย่างแน่นอน แต่กระนั้นเมื่อมาดูในโลกความจริง ก็ไม่ได้ที่จ ...